Zajímá se vaše dcera – syn o umění a starožitnosti?
Středisko praktického vyučování Asociace starožitníků navázalo spolupráci se státní školou a zajišťuje praktické vyučování nově vzniklého oboru.
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
a Středisko praktického vyučování
Asociace starožitníků
Novovysočanská 5, 190 00 Praha 9 Platnéřská 6, 110 00 Praha 1
Tel: 284 080 405 Tel: 222 311 625, 606 654 139
WWW: www.sousluzeb.cz Email: spv.as@seznam.cz
Vám nabízejí zabezpečení výuky 4-letého studijního maturitního oboru
STAROŽITNÍK   (kód 82-48-L/001),
zakončeného maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí je alespoň průměrný prospěch. Další informace Vám rádi poskytneme na výše uvedených adresách a telefonních číslech.
     Mezi hlavní odborné předměty v naší škole patří: Dějiny umění, Užité umění, Sběratelství, Památková péče, Dějiny kultury, Výtvarná výchova, Techniky, Znalectví a Odborná výuka.
     Odborná výuka v rozsahu 1 den týdně probíhá v příjemném prostředí vybraných prodejen Asociace starožitníků v Praze 1, 2, 6, 7, 9, 10.
     Přihlášky ke studiu oboru Starožitník můžete odevzdávat paní PhDr. Dokoupilové na adrese Středisko praktického vyučování Asociace starožitníků, Platnéřská 6, Praha 1.
Přihláška na SŠ s talentovou zkouškou.xlsx
Přijímací řízení 2017-2018.pdf
PhDr. Eugenie Dokoupilová

Dny otevřených dveří:

středy od 14 - 18 hodin: 19.10.2016, 2.11.2016, 23.11.2016, 15.2.2017, 22. 2.2017
soboty od 8 - 12 hodin: 10.12.2016, 14.1.2017, 4.2.2017, 18.2.2017

místo konání: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Novovysočanská 5, 190 00 Praha 9


Přehlídka středních škol SCHOLA PRAGENSIS se uskuteční v termínu od 24.11.2016 do 26.11.2016.

ŠVP Starožitník.pdf
INFORMACE_O_PREZENTACI_2016.docx

OBHAJOBA PÍSEMNÉ ROČNÍKOVÉ PRÁCE - 2016
PIKNIK PRO STUDENTY - 2016
IMATRIKULAČNÍ PLES - 2016
ZADÁNÍ PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH PRACÍ - 2012/2013
SPOLEČNÁ PRAXE PRO STUDENTY - 2011/2012
SPOLEČNÁ PRAXE PRO STUDENTY - 23.2.2010
ODBORNÁ EXKURZE PRO STUDENTY - 8.12.2009
ODBORNÁ EXKURZE PRO STUDENTY - 12.11.2008

ODBORNÁ VÝUKA - PRODEJNY
ODBORNÉ NÁZVOSLOVÍ - NĚMČINA
ODBORNÉ NÁZVOSLOVÍ - ANGLIČTINA
© 2013 SPV AS